Sunday , 23 September 2018

Tag Archives: Ất Hợi

Feed Subscription

Xem tuổi Ất Hợi trong năm 2018 (Nữ Mạng)

Lá số tử vi tuổi Hợi sinh năm 1935 trong năm Mậu Tuất 2018 Ất Hợi Cụ Bà được Tám Tư Cuộc đời mới luận được nên hư Ăn ngay ở thẳng, Trời không phụ Phúc lộc hưởng dài vẫn có dư *** Hơn Tám mươi năm giữa cuộc đời Được thua, còn mất cũng trò chơi Công danh, sự ... Read More »

Xem tuổi Ất Hợi trong năm 2018 (Nữ Mạng)

Lá số tử vi tuổi Hợi sinh năm 1995 trong năm Mậu Tuất 2018 Ắt Hợi phần số Quý Cô Tương khắc tuổi mạng, sóng xô vào đời Hiền lành, chẳng muốn đua bơi Lại không bền chí, vận thời đổi thay Thuận sanh Xuân Hạ thì may Nghịch sanh lỗi số, đắng cay duyên tình Tuổi Xuân chìm nổi, ... Read More »

Xem tuổi Ất Hợi trong năm 2018 (Nam Mạng)

Lá số tử vi tuổi Hợi sinh năm 1935 trong năm Mậu Tuất 2018 Cụ ông Ất Hợi được Tám tư Cuộc sống an bình chẳng thiếu dư “Thế sự thăng trầm quân mạc vân” Chẳng luận bên ngoài chuyện nên hư **★ Nhìn lại tuổi đời cũng khá cao Trời cho sức khẻo được dồi dào Tạo thêm thiện ... Read More »

Xem tuổi Ất Hợi trong năm 2018 (Nam Mạng)

Lá số tử vi tuổi Hợi sinh năm 1995 trong năm Mậu Tuất 2018 Ất Hợi tuổi mạng khắc nhau Cuộc đời phải chịu đớn đau trăm phần Thuận sanh Xuân Hạ sướng thân Nghịch sanh lỗi số nhiều lần dở dang Công danh, tù tội vương mang Nợ duyên cũng lắm trái ngang khổ sầu “Trải qua nhiều cuộc ... Read More »

Xem tuổi Ất Hợi trong năm 2017 (Nam Mạng)

Lá số tử vi tuổi Hợi sinh năm 1935 trong năm Đinh Dậu 2017 Cụ ông Ất Hợi phước phần cao Nhiều độ thăng trầm vẫn không nao Quang minh, chính trực người quý trọng Tâm hồn hướng thượng, đáng tự hào *** Bát Thập Tam niên, Thọ mạng cao Phúc lộc cả hai cũng dồi dào Nên, Hư, Vận ... Read More »

Xem tuổi Ất Hợi trong năm 2017 (Nam Mạng)

Lá số tử vi tuổi Hợi sinh năm 1995 trong năm Đinh Dậu 2017 Ất Hợi mạng Hỏa Quý Anh Hiền lành ngay thẳng, dễ sanh lộc tài Chuyên cần sẽ có tương lai Ham chơi lúc trẻ, ngày mai khó nghèo Nghịch sanh lỗi số, vượt đèo Duyên tình trắc trở, eo xèo ruột gan Xuân Hè sanh thuận ... Read More »

Xem tuổi Ất Hợi trong năm 2017 (Nữ Mạng)

Lá số tử vi tuổi Hợi sinh năm 1935 trong năm Đinh Dậu 2017 Cụ Bà Ất Hợi phước phần cao Tám Ba tuổi Thọ đã bước vào Cuộc đời gian khổ luôn bền chí Tuổi già an hưởng Thú Tiêu Dao ★** Tuổi già an hưởng Thú Tiêu Dao Con cháu nên danh đáng tự hào Hiền lương nhân ... Read More »

Xem tuổi Ất Hợi trong năm 2017 (Nữ Mạng)

Lá số tử vi tuổi Hợi sinh năm 1995 trong năm Đinh Dậu 2017 Ất Hợi phần số Quý Cô Tương khắc tuổi mạnq, sóng xô vào đời Hiền lành, chẳng muốn đua bơi Lại không bền chí, vận thời đổi thay Thuận sanh Xuân Hạ thì may Nghịch sanh lỗi số, đắng cay duyên tình Tuổi Xuân chìm nổi, ... Read More »

Scroll To Top